Hạt Chia đen hữu cơ của Úc Absolute Organic Black Chia Seeds 1kg

160,000 144,000

  • Chứa 37% chất xơ
  • Có 20% Omega 3 ALA (acid béo)
  • Organic (hữu cơ) của Hiệp Hội USDA
  • HSD xin liên hệ shop